Tangkasnet

Tangkasnet atau biasa disebut dengan mickey mouse dapat dikatakan sebagai permainan poker offline, game tersebut sudah terkenal sejak lama sekali jika tidak salah pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 yang berpusat di ketangkasan. Setelah lama berkembang dan maju pesar kini tangkasnet dihadirkan kembali oleh areataruhan dengan format yang sama dan jenis game yang lazim […]